Fondbolag

RAM ONE AB

RAM ONE AB förvaltar den alternativa investeringsfonden RAM ONE samt erbjuder diskretionär förvaltning av investeringsportföljer.

STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
RAM ONE AB:s styrelse består av följande personer:

Tobias Larsson, Styrelseordförande
Michael Nachemson, Styrelseledamot
Andra styrelseuppdrag: Vice ordförande i East Capital Explorer AB och Tradedoubler AB. Tidigare VD för Öhman, Custos, och Bure Equity.
Ulla Litzén, Styrelseledamot
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Atlas Copco, Alfa Laval, Electrolux, Husqvarna, Handelshögskolan, Ersta Diakoni och NCC.
Sven Nyman, Styrelseledamot
Andra styrelseuppdrag: Vice ordförande i SEB. Styrelseledamot Nobelstiftelsens investeringskommitté, Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskoleföreningen i Stockholm, och Ferd AS.
Erik Edholm, Styrelseledamot, VD
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Rational Asset Management (SICAV).
Dennis Johansson, Styrelseledamot

REVISOR
Till revisor har utsetts det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, 113 79 Stockholm med den auktoriserade revisorn Jan Palmqvist som huvudansvarig.

KLAGOMÅLSANSVARIG
Om någon andelsägare av någon anledning inte är nöjd är det viktigt att snarast kontakta RAM ONE AB och framföra sina synpunkter. Kontaktuppgifter till Klagomålsansvarig