Kapitaltäckning

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12), Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör RAM ONE AB, (556629-1950) nedan periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer: Kapitaltäckning