Organisation

RAM ONE AB:s organisation består av följande personer

Sven Nyman

Styrelseordförande i RAM Rational Asset Management AB, Ansvarig förvaltare RAM ONE

Sven Nyman har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1983. Under perioden 1984 till 2002 har Nyman arbetat inom Investor AB eller inom av Investor delägda företag. Nyman har varit Vice VD i Investor och ansvarig för Active Portfolio Management. Han har bl a arbetat med kärninnehaven inom Investor och ingått i styrelserna för OM (vice ordförande), Diligentia, Gambro och Alecta. Nyman har 1995-1997 arbetat som VD för Investors dotterbolag i New York. Nyman har grundat och arbetat som VD i Arbitech (1987) och Lancelot Asset Management (1989) - båda bolagen grundades av Investor m fl. Innan Nyman började på Investor arbetade han som analytiker vid Öhman Investkonsult och Öhman Fondkommission. Nyman är styrelseledamot i Skandinaviska Enskilda Banken, Ferd AS, Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögkoleföreningen i Stockholm samt ledamot i Nobelstiftelsens investeringskommitté. Nyman är civilekonom DHS.

Erik Edholm

VD RAM ONE AB, VD RAM Rational Asset Management AB, Förvaltare RAM ONE

Erik Edholm har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1991. Under perioden 1997 till 2002 har han arbetat inom Investor, där han varit medlem av ledningsgruppen och ansvarig för tradingverksamheten. Från 1991 till 1997 arbetade Edholm inom Öhman Fondkommission, där han var partner och tradingchef. Edholm är civilekonom DHS.

Dennis Johansson

Förvaltare RAM ONE

Dennis Johansson har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1994. Under perioden 1998 till 2002 har han arbetat inom Investors tradingverksamhet. Från 1994 till 1998 arbetade Johansson inom Öhman Fondkommission, där han var partner och efterträdde Erik Edholm som tradingchef. Johansson var med och grundade IT-företaget Prosoftia där han var verksam under perioden 1987 till 1991. Johansson är civilekonom DHS samt civilingenjör, Datateknik LiTH.

Johanna Strömqvist

Administrativ chef, Ställföreträdande VD, Internt riskansvarig

Johanna Strömqvist har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2000. Under perioden 2000 till 2002 har hon arbetat inom Investor på finansavdelningen. Strömqvist har tidigare arbetat som ansvarig för riskhanteringsfunktionen och Compliance Officer inom RAM. Strömqvist är civilekonom.

Ricardo Entenza

Förvaltare RAM ONE

Ricardo Entenza har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1986. Under perioden 1994 till 2002 har han arbetat inom Investors tradingverksamhet. Från 1990 till 1994 arbetade Entenza inom JP Bank och 1988 till 1990 på PK Banken, i båda fallen som market maker/portföljförvaltare. Entenza är civilekonom.

Mikael Fredriksson

Förvaltare och Head of Trading RAM ONE

Mikael Fredriksson har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1996. Under perioden 1996 till 2002 har han arbetat inom Investors tradingverksamhet. Fredriksson är civilekonom.

Lars Könenkamp

Förvaltare RAM ONE

Lars Könenkamp har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1995. Under perioden 1995 till 2003 har han arbetat på Investor som chefsanalytiker inom kärninnehaven. Könenkamp är civilekonom DHS.

Jacob Jonmyren

Förvaltare och Head of Research RAM ONE

Jacob Jonmyren har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2005. Jonmyren är civilekonom DHS samt har en master i medie- och kommunikationsvetenskap från JMK/Stockholms Universitet.

Mikael Johansson

Analytiker RAM ONE

Johansson är civilingenjör, Teknisk fysik och elektroteknik LiTH samt har en kandidatexamen i nationalekonomi.

Marianne Kronberg

Office Manager

Marianne Kronberg har sedan 2002 arbetat som Office Manager och VD-assistent på RAM. Kronberg har tidigare varit anställd på Utrikesdepartementet, SE Banken och Investor.

Katrin Bäckman

Administration och Redovisning

Katrin Bäckman har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1989. Bäckman har dessförinnan erfarenhet från revisionsbyråer.

Jesper Hamrén

Fondadministratör

Jesper Hamrén har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2014. Hamrén är civilekonom.

Victoria Wu

Fondadministratör

Victoria Wu har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2013. Wu är civilekonom.

Erik Orving

Försäljningsansvarig

Erik Orving har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2004. Under perioden 2004 till 2007 arbetade han inom Goldman Sachs kapitalförvaltningsverksamhet. Från 2007 till 2010 arbetade Orving som Nordenchef för F&C Asset Management och under perioden 2010 till 2013 var han Senior Vice President på Lombard Odier. Orving är civilekonom DHS.