RAM ONE AB var en svensk oberoende förvaltare med tillstånd från Finansinspektionen. Bolaget avvecklade den tillståndspliktiga verksamheten under hösten 2023.