Oberoende förvaltare med fundamental analys och absolut avkastning i fokus

RAM ONE AB

RAM ONE AB är en svensk oberoende förvaltare med tillstånd från Finansinspektionen. Bolaget grundades 2002 då den svenska specialfonden RAM ONE lanserades. Förvaltningen i fonden följer en global long/short aktiestrategi med utgångspunkt från nordiska bolag.

I oktober 2022 lanserade RAM ONE AB även specialfonden RAM Long Active Value – en lång aktiefond med värderingsfokus. RAM Long Active Value:s mål är att över tid skapa en minst lika god avkastning som den bredare marknaden, men till en lägre risknivå, mätt som standardavvikelse.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vänligen scrolla längst ned på sidan för fullständig riskinformation.

Mer om oss
Besöksadress
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm
Postadress
Box 16400, 103 27 Stockholm
Telefon
+46 (0) 8 508 918 00
Fax
+46 (0) 8 508 918 09
Epost
info@ram.se
Internet
www.ram.se
Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE eller RAM Long Active Value inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE eller RAM Long Active Value återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE och RAM Long Active Value och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i de fonder RAM ONE AB förvaltar. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och PRIIP KID faktablad på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.