Oberoende förvaltare med fundamental analys och absolut avkastning i fokus

RAM Rational Asset Management

RAM ONE AB är en svensk oberoende förvaltare med tillstånd från Finansinspektionen. RAM grundades 2002 då fonden RAM ONE lanserades.

Förvaltningen sker genom RAM ONE – en globalt aktieorienterad hedgefond. Fondens mål är att över tiden ge andelsägarna maximal absolut avkastning på investerat kapital oberoende av den generella marknadsutvecklingen.

Mer om oss
Besöksadress
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm
Postadress
Box 1744, 111 87 Stockholm
Telefon
+46 (0) 8 508 918 00
Fax
+46 (0) 8 508 918 09
Epost
info@ram.se
Internet
www.ram.se
Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.