Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrelaterade upplysningar RAM Equity Long/Short
EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella produkter skapar möjligheter att öka jämförbarheten hos informationen om finansiella produkters hållbarhetsprofil. I länken nedan framgår information om hållbarhetsrelaterade upplysningar om fonden RAM Equity Long/Short Hållbarhetsrelaterade upplysningar – RAM Equity Long Short – Sammanfattning.

Vill du veta mer?
Mer information om RAM Equity Long/Short och dess hållbarhetsarbete finns i fondens informationsbroschyr, halv- och helårsrapport, hållbarhetsrapport, policy för integrering av hållbarhetsrisker samt Förköpsinformation – RAM Equity Long Short.

Information om fonden återfinns även i fondens PRIIP-faktablad och informationsbroschyr. Alla dokument finns tillgängliga under Fonddokument.

.