Teckning och inlösen av andelar

Investera i RAM Equity Long/Short

RAM ONE AB ansvarar genom ett diskretionärt förvaltningstillstånd för förvaltningen av fonden Rational Asset Management – Equity Long/Short. All administration inkluderat köp och säljorders sköts av fondens fondbolag FundRock Manangement Company S.A, som i sin tur anlitar European Fund Administration S.A. (EFA) för utförandet av tjänsterna.

Privatpersoner och institutionella investerare kan handla fonden direkt hos SEB i Sverige. Institutionella investerare kan även kontakta EFA i de fall de inte kan investera via sin bank. Enklaste sättet att kontakta EFA är via email register.customer.service@efa.eu eller per telefon +352 48 48 803001. För frågor rörande investering, vänligen kontakta din rådgivare.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vänligen scrolla längst ned på sidan för fullständig riskinformation.

 

Andelsklass ISIN-kod Minsta investering Fast förvaltningsarvode Rörligt arvode
IC (SEK) LU1207429736 SEK 1.000.000 1% 20%
IC (H-EUR) LU1207430155 EUR 1.000.000 1% 20%
ID (SEK) LU1207430585 SEK 1.000.000 1% 20%
HNW (SEK) LU1207430825 SEK 500.000 1% 20%
RC (SEK) LU1207429579 SEK 10.000 1.5% 20%
RC (H-EUR) LU1207429900 EUR 1.000 1.5% 20%

För mer information om fonden vänligen se fondens informationsbroschyr och faktablad under fliken Fonddokument.

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short och RAM Long Active Value och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i de fonder RAM ONE AB förvaltar. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och faktablad (KIID) på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.