Avkastning och andelsvärde

Avkastning (%) och andelsvärde

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vänligen scrolla längst ned på sidan för fullständig riskinformation.

Avkastning andelsklass A1
December 2022 -0.77%
2022 YTD +9.97%
Sedan start (2022-09-30 till 2022-12-31) +9.97%
Jämförelseindex SIX RX
December 2022 -2.66%
Sedan start (2022-09-30 till 2022-12-31)2 +11.13%
Andelskurs RAM Long Active Value3 2022-12-31
Andelsklass A (ISIN kod SE0018041113) 1099.6849

 

Tidigare resultat
Uppgift om tidigare helårsresultat saknas då andelsklass A är nystartad. Fonden startades 2022.

 

 

 

1 Netto efter fast- och resultatbaserat arvode. Eventuell utdelning har återlagts. Ingen hänsyn har tagits till inflation. Valuta: SEK.

2 Jämförelse med RAM LAVs startdatum 2022-09-30. Källa: Bloomberg. Ticker: SIXRX Index.

3 För fullständig information om RAM Long Active Value:s debitering av avgifter se Fondens informationsbroschyr som kan erhållas hos RAM ONE AB.

 

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short och RAM Long Active Value och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i de fonder RAM ONE AB förvaltar. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och faktablad (KIID) på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.