Avkastning och andelsvärde

Avkastning och andelsvärde

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning andelsklass A 1
Oktober 2018 +1.61%
2018 YTD -0.60%
Sedan start (2002-11-15 till 2018-10-31) 130.46%

 

Rullande data 12 månader 24 månader 36 månader
Avkastning -0.61% 2.48% 5.67%
Standardavvikelse 4.04% 3.78% 4.74%
Sharpe-kvot 2 0.05 0.54 0.56

 

Andelskurs RAM ONE 3 2018-10-31
Andelsklass A (ISIN kod SE0001956350) 1 385.53
Andelsklass B (ISIN kod SE0006091484) 1 145.41

 

Historisk månatlig avkastning RAM ONE

 

1 Netto efter fast och performance-arvode. Avser en andelsägare som varit med sedan start och behållit sina andelar under hela perioden. Angiven avkastning kan avvika från en andelsägares individuella avkastning då performance-arvode beräknas individuellt för varje andelsägare och beror på tidpunkt för investering i Fonden.

2 Beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse.

3 Observera att en jämförelse mellan förändring i andelsvärde enligt ovan och rapporterad avkastning efter fast och performance-arvode inte är relevant då RAM ONE tillämpar ett emissionsförfarande som innebär att kvarvarande andelsägare gottskrivs nya andelar samtidigt som andelsvärdet minskar. För fullständig information om RAM ONEs debitering av avgifter se Fondens informationsbroschyr som kan erhållas hos RAM ONE AB.