Historisk månatlig avkastning

RAM ONE månadsavkastning (%) sedan start

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Andelsklass A1

1 Netto efter fast och performance arvode.
2 Sedan 2002-11-15.