Om oss

RAM Rational Asset Management

RAM Rational Asset Management AB är moderbolag i den koncern där dotterbolaget RAM ONE AB förvaltar de alternativa investeringsfonderna RAM ONE och RAM Long Active Value samt UCITS-fonden Rational Asset Management – Equity Long/Short under Bolagets diskretionära förvaltningstillstånd. Förvaltningen kännetecknas av:

  • Fundamental analys
  • Kritiskt och oberoende tänkande
  • Strukturerad investeringsprocess
  • Betydande erfarenhet

STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
RAM Rational Asset Management AB:s styrelse består av följande personer:
Birgitta Hagenfeldt, Styrelseordförande
Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i RAM ONE AB, styrelseledamot i Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, Checkin.com Group AB, Sectra AB och Stabelo Group AB.
Erik Edholm, VD och Styrelseledamot
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i RAM ONE AB och EBFI AB.
Jacob Jonmyren, Styrelseledamot
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Embracer Group AB, Jacob Jonmyren Kapital AB och RAM ONE AB. Styrelsesuppleant i Abios Holding AB, Tiwaz Advisory Holding AB och Consilio International AB.

Bolaget grundades av Erik Edholm, Sven Nyman och Dennis Johansson. Erik Edholm, Anders Hansson och Mikael Fredriksson är huvudägare.