Om oss

RAM Rational Asset Management

RAM Rational Asset Management AB är moderbolag i den koncern där dotterbolaget RAM ONE AB förvaltar den alternativa investeringsfonden RAM ONE samt UCITS-fonden Rational Asset Management – Equity Long/Short under Bolagets diskretionära förvaltningstillstånd. Förvaltningen kännetecknas av:

  • Absolut avkastning
  • Fundamental analys
  • Kritiskt och oberoende tänkande
  • Strukturerad investeringsprocess
  • Betydande erfarenhet

STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
RAM Rational AB:s styrelse består av följande personer:
Sven Nyman, styrelseordförande
Tobias Larsson
Erik Edholm, VD
Dennis Johansson

Grundarna Sven Nyman, Erik Edholm och Dennis Johansson är huvudägare.