Om oss

RAM Rational Asset Management

RAM Rational Asset Management AB är moderbolag i den koncern där dotterbolaget RAM ONE AB förvaltar den alternativa investeringsfonden RAM ONE samt UCITS-fonden Rational Asset Management – Equity Long/Short under Bolagets diskretionära förvaltningstillstånd. Förvaltningen kännetecknas av:

  • Absolut avkastning
  • Fundamental analys
  • Kritiskt och oberoende tänkande
  • Strukturerad investeringsprocess
  • Betydande erfarenhet

STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
RAM Rational AB:s styrelse består av följande personer:
Tobias Larsson, Styrelseordförande
Erik Edholm, VD
Jacob Jonmyren, Styrelseledamot
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Embracer Group AB, Jacob Jonmyren Kapital AB, Wermlandssemlan Invest AB och World market coverage i Stockholm AB.
Birgitta Hagenfeldt, Styrelseledamot
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, Checkin.com Group AB, Stabelo Group AB och Sectra AB.

Bolaget grundades av Erik Edholm, Sven Nyman och Dennis Johansson. Erik Edholm är huvudägare.