AIF-Förvaltare

RAM ONE AB

RAM ONE AB förvaltar den alternativa investeringsfonden RAM ONE samt UCITS-fonden Rational Asset Management – Equity Long/Short under Bolagets diskretionära förvaltningstillstånd.

STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
RAM ONE AB:s styrelse består av följande personer:

Tobias Larsson, Styrelseordförande
Ulla Litzén, Styrelseledamot
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Electrolux, Epiroc, Husqvarna, Handelshögskolan och Handelshögskoleföreningen i Stockholm, Ersta Diakoni, NCC och Ratos.
Sven Nyman, Styrelseledamot
Andra styrelseuppdrag: Vice styrelseordförande i Skandinaviska Enskilda Banken, styrelseledamot i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskoleföreningen i Stockholm, Ferd AS samt ledamot i Nobelstiftelsens investeringskommitté.
Erik Edholm, Styrelseledamot, VD
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Rational Asset Management (SICAV).
Dennis Johansson, Styrelseledamot

REVISOR
Till revisor har utsetts det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, 113 79 Stockholm med den auktoriserade revisorn Malin Lüning som huvudansvarig.

KLAGOMÅLSANSVARIG
Om någon andelsägare av någon anledning inte är nöjd är det viktigt att snarast kontakta RAM ONE AB och framföra sina synpunkter. Kontaktuppgifter till Klagomålsansvarig