AIF-Förvaltare

RAM ONE AB

RAM ONE AB förvaltar den alternativa investeringsfonden RAM ONE samt UCITS-fonden Rational Asset Management – Equity Long/Short under Bolagets diskretionära förvaltningstillstånd.

STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
RAM ONE AB:s styrelse består av följande personer:

Tobias Larsson, Styrelseordförande
Ulla Litzén, Styrelseledamot
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Electrolux, Epiroc, Husqvarna, Handelshögskolan och Handelshögskoleföreningen i Stockholm, Ersta Diakoni och Ratos.
Erik Edholm, Styrelseledamot, VD
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Rational Asset Management (SICAV).
Jacob Jonmyren, Styrelseledamot
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Embracer Group.

REVISOR
Till revisor har utsetts det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, 113 79 Stockholm med den auktoriserade revisorn Malin Lüning som huvudansvarig.

KLAGOMÅLSANSVARIG
Om någon andelsägare av någon anledning inte är nöjd är det viktigt att snarast kontakta RAM ONE AB och framföra sina synpunkter. Kontaktuppgifter till Klagomålsansvarig