AIF-Förvaltare

RAM ONE AB

RAM ONE AB förvaltar de alternativa investeringsfonderna RAM ONE och RAM Long Active Value samt UCITS-fonden Rational Asset Management – Equity Long/Short under Bolagets diskretionära förvaltningstillstånd.

STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
RAM ONE AB:s styrelse består av följande personer:

Birgitta Hagenfeldt, Styrelseordförande
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, Checkin.com Group AB, Stabelo Group AB, Sectra AB och RAM Rational Asset Management AB.
Erik Edholm, Styrelseledamot, VD
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i RAM Rational Asset Management AB och EBFI AB.
Jacob Jonmyren, Styrelseledamot
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Embracer Group AB, Jacob Jonmyren Kapital AB och RAM Rational Asset Management AB. Styrelsesuppleant i Abios Holding AB, Tiwaz Advisory Holding AB och Consilio International AB.

REVISOR
Till revisor har utsetts det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, 113 79 Stockholm med den auktoriserade revisorn Malin Lüning som huvudansvarig.

KLAGOMÅLSANSVARIG
Om någon andelsägare av någon anledning inte är nöjd är det viktigt att snarast kontakta RAM ONE AB och framföra sina synpunkter. Kontaktuppgifter till Klagomålsansvarig