Aktivitetsgrad i fondförvaltningen

Aktivitetsgrad i fondförvaltningen

Fonden RAM ONE har en absolut målsättning gällande avkastning och har därför inget jämförelseindex. RAM ONEs målsättning är att över tiden ge andelsägarna maximal absolut avkastning på investerat kapital, med en balanserad risknivå och oberoende av den generella marknadsutvecklingen.