Information om incitament

Incitament

RAM ONE AB bedriver förvaltning av  alternativa investeringsfonder (specialfonder) samt har tillstånd att utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer. Enligt gällande regelverk som bygger på EU-direktiv, får RAM ONE AB i samband med fond- och portföljförvaltningen endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar.

Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda verksamheten samt inte hindra RAM ONE AB från att agera i andelsägarnas och diskretionära kunders intresse.

Andelsägare kan på begäran erhålla ytterligare information om vilka incitament som Bolaget betalar eller tar emot.