Information om klagomål

Klagomål

Om någon andelsägare av någon anledning inte är nöjd är det viktigt att snarast kontakta RAM ONE AB och framföra sina synpunkter. Ett klagomål ska alltid ske skriftligen till klagomålsansvarig.

Kontaktuppgifter till Klagomålsansvarig:
Harvest Advokatbyrå AB
Engelbrektsplan 1
Box 7225
103 89 STOCKHOLM
Tel: 0703-25 23 29

Andelsägare kan på begäran kostnadsfritt få del av RAM ONE AB:s interna regler för klagomålshantering. Kontakta RAM.