Marknadsföring

Marknadsföring

Andelarna i RAM ONE får marknadsföras till både professionella och icke professionella investerare inom Sverige.

AIF-förvaltaren har även rätt att marknadsföra andelar i RAM ONE till professionella investerare i Storbritannien.

Information på engelska kan erhållas från RAM ONE AB. Kontakta RAM.