Marknadsföring

Marknadsföring

RAM ONE
Andelarna i RAM ONE får marknadsföras till både professionella och icke professionella investerare inom Sverige.

RAM Long Active Value (RAM LAV)
Andelarna i RAM Long Active Value får marknadsföras till både professionella och icke professionella investerare inom Sverige.