Revisorer och kontrollfunktioner

Kontrollfunktioner

RAM ONE AB tillämpar de tre försvarslinjerna och har därmed upprättat följande tre outsourcade kontrollfunktioner:

Funktion för regelefterlevnad
Harvest Advokatbyrå AB med huvudansvarig Björn Wendleby innehar Bolagets funktion för regelefterlevnad.

Funktion för riskhantering
FCG Fonder AB med huvudansvarig Mikael Olausson innehar Bolagets funktion för riskhantering.

Funktion för internrevision
Funktionen för internrevision innehas av revisionsbolaget PWC AB med huvudansvarig Fredrik Söder.

Externrevision
Externrevisionen utförs av Deloitte AB, 113 79 Stockholm med den auktoriserade revisorn Malin Lüning som huvudansvarig.

Förvaringsinstitut
Förvaringsinstitut för Fonden RAM ONE är Skandinaviska Enskilda Banken AB, organisationsnummer 502032-9081.

Rational Asset Management – Equity Long/Short
Legal information om fonden Rational Asset Management – Equity Long/Short:s finns tillgängliga hos FundRock Manangement Company S.A.