Organisation

RAM ONE AB:s organisation består av följande personer

Erik Edholm

VD RAM ONE AB, VD RAM Rational Asset Management AB, Ansvarig förvaltare RAM ONE, Rational Asset Management - Equity Long/Short & RAM Long Active Value

Erik Edholm har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1991. Under perioden 1997 till 2002 har han arbetat inom Investor, där han varit medlem av ledningsgruppen och ansvarig för tradingverksamheten. Från 1991 till 1997 arbetade Edholm inom Öhman Fondkommission, där han var partner och tradingchef. Edholm är civilekonom DHS.

Mikael Fredriksson

Förvaltare

Mikael Fredriksson har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1996. Under perioden 1996 till 2002 har han arbetat inom Investors tradingverksamhet. Fredriksson är civilekonom.

Johanna Strömqvist

Administrativ chef, Ställföreträdande VD, Internt riskansvarig

Johanna Strömqvist har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2000. Under perioden 2000 till 2002 har hon arbetat inom Investor på finansavdelningen. Strömqvist har tidigare arbetat som ansvarig för riskhanteringsfunktionen och Compliance Officer inom RAM. Strömqvist är civilekonom.

Anders Hansson

Förvaltare, Analyschef samt Ansvarig förvaltare RAM Long Active Value

Anders Hansson har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2001. Från 2001 till 2003 arbetade Hansson på HSBC, från 2004 till 2007 på Handelsbanken och från 2007 till 2016 på Danske Bank, i samtliga fall som aktieanalytiker. Under perioden 2016 till 2019 har han arbetat som Equity Sales på Nordea. Hansson är civilekonom DHS.

Lars Könenkamp

Förvaltare och Hållbarhetsansvarig

Lars Könenkamp har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1995. Under perioden 1995 till 2003 har han arbetat på Investor som chefsanalytiker inom kärninnehaven. Könenkamp är civilekonom DHS.

Ludvig Boström

Senior analytiker

Ludvig Boström har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2017. Boström är civilekonom DHS.

Jesper Jurell Hamrén

Ansvarig för investerarrelationer och Tradingassistent

Jesper Jurell Hamrén har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2015. Under perioden 2015-2016 arbetade han på Handelsbanken. Hamrén Jurell är civil- och nationalekonom.

Katrin Bäckman

Administration och Redovisning

Katrin Bäckman har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1989. Bäckman har dessförinnan erfarenhet från revisionsbyråer.

Caroline Thulin

Fondadministratör

Caroline Thulin har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2013. Thulin är civilekonom.

Sofia Strömer

Fondadministratör

Sofia Strömer har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2021. Strömer är civilekonom.