Organisation

RAM ONE AB:s organisation består av följande personer

Erik Edholm

VD RAM ONE AB, VD RAM Rational Asset Management AB, Ansvarig förvaltare RAM ONE och Rational Asset Management - Equity Long/Short

Erik Edholm har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1991. Under perioden 1997 till 2002 har han arbetat inom Investor, där han varit medlem av ledningsgruppen och ansvarig för tradingverksamheten. Från 1991 till 1997 arbetade Edholm inom Öhman Fondkommission, där han var partner och tradingchef. Edholm är civilekonom DHS.

Mikael Fredriksson

Förvaltare

Mikael Fredriksson har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1996. Under perioden 1996 till 2002 har han arbetat inom Investors tradingverksamhet. Fredriksson är civilekonom.

Johanna Strömqvist

Administrativ chef, Ställföreträdande VD, Internt riskansvarig

Johanna Strömqvist har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2000. Under perioden 2000 till 2002 har hon arbetat inom Investor på finansavdelningen. Strömqvist har tidigare arbetat som ansvarig för riskhanteringsfunktionen och Compliance Officer inom RAM. Strömqvist är civilekonom.

Ricardo Entenza

Förvaltare

Ricardo Entenza har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1988. Under perioden 1994 till 2002 har han arbetat inom Investors tradingverksamhet. Från 1990 till 1994 arbetade Entenza inom JP Bank och 1988 till 1990 på PK Banken, i båda fallen som market maker/portföljförvaltare. Entenza är civilekonom.

Lars Könenkamp

Förvaltare

Lars Könenkamp har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1995. Under perioden 1995 till 2003 har han arbetat på Investor som chefsanalytiker inom kärninnehaven. Könenkamp är civilekonom DHS.

Jacob Jonmyren

Förvaltare och Head of Research

Jacob Jonmyren har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2006. Jonmyren är styrelseledamot i Embracer Group. Jonmyren är civilekonom DHS samt har en master i medie- och kommunikationsvetenskap från JMK/Stockholms Universitet.

Anders Hansson

Förvaltare

Anders Hansson har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2001. Från 2001 till 2003 arbetade Hansson på HSBC, från 2004 till 2007 på Handelsbanken och från 2007 till 2016 på Danske Bank, i samtliga fall som aktieanalytiker. Under perioden 2016 till 2019 har han arbetat som Equity Sales på Nordea. Hansson är civilekonom DHS.

Ludvig Boström

Analytiker

Ludvig Boström har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2017. Boström är civilekonom DHS.

Jesper Hamrén

Investor Relations Manager

Jesper Hamrén har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2015. Under perioden 2015-2016 arbetade han på Handelsbanken. Hamrén är civil- och nationalekonom.

Marianne Kronberg

Office Manager

Marianne Kronberg har sedan 2002 arbetat som Office Manager och VD-assistent på RAM. Kronberg har tidigare varit anställd på Utrikesdepartementet, SE Banken och Investor.

Katrin Bäckman

Administration och Redovisning

Katrin Bäckman har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1989. Bäckman har dessförinnan erfarenhet från revisionsbyråer.

Nina Andersson Granskog

Fondadministratör

Nina Andersson Granskog har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2018. Granskog är civilekonom.

Caroline Strugala

Fondadministratör

Caroline Strugala har varit verksam inom finansmarknaden sedan 2013. Strugala är civilekonom.

Sven Nyman

Grundare RAM Rational Asset Management AB

Sven Nyman har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1983. Under perioden 1984 till 2002 har Nyman arbetat inom Investor AB eller inom av Investor delägda företag. Nyman har varit Vice VD i Investor och ansvarig för Active Portfolio Management. Han har bl a arbetat med kärninnehaven inom Investor och ingått i styrelserna för OM (vice ordförande), Diligentia, Gambro och Alecta. Nyman har 1995-1997 arbetat som VD för Investors dotterbolag i New York. Nyman har grundat och arbetat som VD i Arbitech (1987) och Lancelot Asset Management (1989) - båda bolagen grundades av Investor m fl. Innan Nyman började på Investor arbetade han som analytiker vid Öhman Investkonsult och Öhman Fondkommission. Nyman är vice styrelseordförande i Skandinaviska Enskilda Banken, styrelseledamot i Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögkoleföreningen i Stockholm, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, Ferd AS samt ledamot i Nobelstiftelsens investeringskommitté. Nyman är civilekonom DHS.