Värdeutveckling

Värdeutveckling innevarande år

Fond Månad Innevarande år Datum
RAM ONE – Andelsklass A 0.46% 0.46% 2019-01-31
RAM ONE – Andelsklass B (utdelande) 1 0.46% 0.46% 2019-01-31

 

Detaljerad avkastningsdata RAM ONE

1 Redovisade avkastningssiffror är beräknade med återlagd utdelning

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.