Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

RAM ONE AB anser att god informationssäkerhet är en investering och en försäkring för verksamhetens fortlevnad. Genom att utgå från verksamhetens behov av skyddsnivå kan informationssäkerhetsarbetet ständigt förbättras.

Utgångspunkten för Bolagets informationssäkerhetsarbete är att verksamhetens behov av säkerhetsskydd för troliga och oönskade framtida händelser. Bolagets informationssäkerhet utgör på så sätt en del av Bolagets totala riskhantering.

För att läsa mer om hur RAM ONE AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppnå kraven i Personuppgiftslag (1998:204) 31 §, vänligen se nedan dokument “Informationssäkerhetspolicy”.